Varuby

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: เดนมาร์ก

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

rolapitant

มีจำหน่ายจาก:

TESARO Bio Netherlands B.V.

รหัส ATC:

A04AD

INN (ชื่อสากล):

rolapitant

กลุ่มบำบัด:

Antiemetika og antinauseants,

พื้นที่บำบัด:

Vomiting; Nausea; Cancer

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

สรุปสินค้า:

Revision: 3

สถานะการอนุญาต:

Trukket tilbage

วันที่อนุญาต:

2017-04-19

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย บัลแกเรีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า บัลแกเรีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 02-03-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 02-03-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 02-03-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 02-03-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 02-03-2020
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 02-03-2020
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 02-03-2020

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร