Varuby

Nchi: Umoja wa Ulaya

Lugha: Kidenmaki

Chanzo: EMA (European Medicines Agency)

Nunua Sasa

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi (PIL)
02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa (SPC)
02-03-2020

Viambatanisho vya kazi:

rolapitant

Inapatikana kutoka:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC kanuni:

A04AD

INN (Jina la Kimataifa):

rolapitant

Kundi la matibabu:

Antiemetika og antinauseants,

Eneo la matibabu:

Vomiting; Nausea; Cancer

Matibabu dalili:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Bidhaa muhtasari:

Revision: 3

Idhini hali ya:

Trukket tilbage

Idhini ya tarehe:

2017-04-19

Taarifa za kipeperushi

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Soma hati kamili
                
              

Tabia za bidhaa

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Soma hati kamili
                
              

Nyaraka katika lugha zingine

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kibulgaria 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kibulgaria 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kibulgaria 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kihispania 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kihispania 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kihispania 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kicheki 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kicheki 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kicheki 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kijerumani 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kijerumani 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kijerumani 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiestonia 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiestonia 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiestonia 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kigiriki 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kigiriki 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kigiriki 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiingereza 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiingereza 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiingereza 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kifaransa 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kifaransa 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kifaransa 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiitaliano 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiitaliano 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiitaliano 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kilatvia 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kilatvia 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kilatvia 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kilithuania 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kilithuania 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kilithuania 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kihungari 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kihungari 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kihungari 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kimalta 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kimalta 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kimalta 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiholanzi 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiholanzi 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiholanzi 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kipolandi 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kipolandi 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kipolandi 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kireno 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kireno 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kireno 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiromania 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiromania 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiromania 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kislovakia 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kislovakia 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kislovakia 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kislovenia 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kislovenia 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kislovenia 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kifinlandi 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kifinlandi 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kifinlandi 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiswidi 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiswidi 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiswidi 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kinorwe 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kinorwe 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiaisilandi 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiaisilandi 02-03-2020
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kroeshia 02-03-2020
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kroeshia 02-03-2020
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kroeshia 02-03-2020

Tafuta arifu zinazohusiana na bidhaa hii

Tazama historia ya hati