Varuby

Riik: Euroopa Liit

keel: taani

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Infovoldik Infovoldik (PIL)
02-03-2020
Toote omadused Toote omadused (SPC)
02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)
02-03-2020

Toimeaine:

rolapitant

Saadav alates:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC kood:

A04AD

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

rolapitant

Terapeutiline rühm:

Antiemetika og antinauseants,

Terapeutiline ala:

Vomiting; Nausea; Cancer

Näidustused:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Toote kokkuvõte:

Revision: 3

Volitamisolek:

Trukket tilbage

Loa andmise kuupäev:

2017-04-19

Infovoldik

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik bulgaaria 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused bulgaaria 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande bulgaaria 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik hispaania 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused hispaania 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik tšehhi 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused tšehhi 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik saksa 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused saksa 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik eesti 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused eesti 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik kreeka 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused kreeka 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik inglise 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused inglise 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik prantsuse 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused prantsuse 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik itaalia 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused itaalia 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik läti 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused läti 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik leedu 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused leedu 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik ungari 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused ungari 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik malta 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused malta 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik hollandi 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused hollandi 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik poola 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused poola 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik portugali 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused portugali 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik rumeenia 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused rumeenia 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik slovaki 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused slovaki 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik sloveeni 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused sloveeni 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik soome 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused soome 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik rootsi 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused rootsi 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik norra 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused norra 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik islandi 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused islandi 02-03-2020
Infovoldik Infovoldik horvaadi 02-03-2020
Toote omadused Toote omadused horvaadi 02-03-2020
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande horvaadi 02-03-2020

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu