Varuby

País: Unión Europea

Idioma: danés

Fuente: EMA (European Medicines Agency)

Cómpralo ahora

Ingredientes activos:

rolapitant

Disponible desde:

TESARO Bio Netherlands B.V.

Código ATC:

A04AD

Designación común internacional (DCI):

rolapitant

Grupo terapéutico:

Antiemetika og antinauseants,

Área terapéutica:

Vomiting; Nausea; Cancer

indicaciones terapéuticas:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Resumen del producto:

Revision: 3

Estado de Autorización:

Trukket tilbage

Fecha de autorización:

2017-04-19

Información para el usuario

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Leer el documento completo
                
              

Ficha técnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Información para el usuario Información para el usuario búlgaro 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica búlgaro 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública búlgaro 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario español 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica español 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública español 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario checo 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica checo 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario alemán 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica alemán 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública alemán 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario estonio 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica estonio 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública estonio 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario griego 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica griego 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario inglés 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica inglés 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública inglés 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario francés 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica francés 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública francés 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario italiano 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica italiano 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública italiano 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario letón 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica letón 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario lituano 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica lituano 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública lituano 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario húngaro 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica húngaro 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública húngaro 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario maltés 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica maltés 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública maltés 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario neerlandés 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica neerlandés 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública neerlandés 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario polaco 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica polaco 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario portugués 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica portugués 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública portugués 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario rumano 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica rumano 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario eslovaco 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica eslovaco 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública eslovaco 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario esloveno 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica esloveno 02-03-2020
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública esloveno 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario finés 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica finés 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario sueco 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica sueco 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario noruego 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica noruego 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario islandés 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica islandés 02-03-2020
Información para el usuario Información para el usuario croata 02-03-2020
Ficha técnica Ficha técnica croata 02-03-2020

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos