Varuby

Kraj: Unia Europejska

Język: duński

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

rolapitant

Dostępny od:

TESARO Bio Netherlands B.V.

Kod ATC:

A04AD

INN (International Nazwa):

rolapitant

Grupa terapeutyczna:

Antiemetika og antinauseants,

Dziedzina terapeutyczna:

Vomiting; Nausea; Cancer

Wskazania:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Podsumowanie produktu:

Revision: 3

Status autoryzacji:

Trukket tilbage

Data autoryzacji:

2017-04-19

Ulotka dla pacjenta

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta bułgarski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu bułgarski 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego bułgarski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 02-03-2020
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 02-03-2020
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 02-03-2020
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 02-03-2020

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów