Varuby

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: dāņu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

rolapitant

Pieejams no:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATĶ kods:

A04AD

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

rolapitant

Ārstniecības grupa:

Antiemetika og antinauseants,

Ārstniecības joma:

Vomiting; Nausea; Cancer

Ārstēšanas norādes:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Produktu pārskats:

Revision: 3

Autorizācija statuss:

Trukket tilbage

Autorizācija datums:

2017-04-19

Lietošanas instrukcija

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 02-03-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 02-03-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 02-03-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 02-03-2020

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi