Varuby

Land: Den europeiske union

Språk: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Kjøp det nå

Preparatomtale Preparatomtale (SPC)
02-03-2020

Aktiv ingrediens:

rolapitant

Tilgjengelig fra:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC-kode:

A04AD

INN (International Name):

rolapitant

Terapeutisk gruppe:

Antiemetika og antinauseants,

Terapeutisk område:

Vomiting; Nausea; Cancer

Indikasjoner:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Produkt oppsummering:

Revision: 3

Autorisasjon status:

Trukket tilbage

Autorisasjon dato:

2017-04-19

Informasjon til brukeren

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren bulgarsk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale bulgarsk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport bulgarsk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale spansk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale tysk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale estisk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale gresk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale fransk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale polsk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale finsk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale svensk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale norsk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 02-03-2020
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 02-03-2020
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 02-03-2020
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport kroatisk 02-03-2020

Søk varsler relatert til dette produktet

Vis dokumenthistorikk