myHealthbox

ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
ฐานข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ: ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และ otc ยาชีวจิต เครื่องสำอาง อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์ แผ่นพับผู้ป่วยที่เป็นทางการและอัปเดต, pil, spc, เอกสารแทรกบรรจุภัณฑ์, ข้อมูลการสั่งจ่ายยา