Varuby

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
02-03-2020

Aktiv bestanddel:

rolapitant

Tilgængelig fra:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC-kode:

A04AD

INN (International Name):

rolapitant

Terapeutisk gruppe:

Antiemetika og antinauseants,

Terapeutisk område:

Vomiting; Nausea; Cancer

Terapeutiske indikationer:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Produkt oversigt:

Revision: 3

Autorisation status:

Trukket tilbage

Autorisation dato:

2017-04-19

Indlægsseddel

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 02-03-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 02-03-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 02-03-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 02-03-2020

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik