Varuby

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Dansk

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Selebaran informasi Selebaran informasi (PIL)
02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk (SPC)
02-03-2020

Bahan aktif:

rolapitant

Tersedia dari:

TESARO Bio Netherlands B.V.

Kode ATC:

A04AD

INN (Nama Internasional):

rolapitant

Kelompok Terapi:

Antiemetika og antinauseants,

Area terapi:

Vomiting; Nausea; Cancer

Indikasi Terapi:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Ringkasan produk:

Revision: 3

Status otorisasi:

Trukket tilbage

Tanggal Otorisasi:

2017-04-19

Selebaran informasi

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Bulgar 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Bulgar 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Bulgar 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 02-03-2020
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 02-03-2020
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 02-03-2020
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 02-03-2020

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen