Varuby

国: 欧州連合

言語: デンマーク語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 (PAR)
02-03-2020

有効成分:

rolapitant

から入手可能:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATCコード:

A04AD

INN(国際名):

rolapitant

治療群:

Antiemetika og antinauseants,

治療領域:

Vomiting; Nausea; Cancer

適応症:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

製品概要:

Revision: 3

認証ステータス:

Trukket tilbage

承認日:

2017-04-19

情報リーフレット

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット ブルガリア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ブルガリア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ブルガリア語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 英語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 02-03-2020
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 02-03-2020
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 02-03-2020
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 02-03-2020

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する