Varuby

Država: Europska Unija

Jezik: danski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
02-03-2020

Aktivni sastojci:

rolapitant

Dostupno od:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC koda:

A04AD

INN (International ime):

rolapitant

Terapijska grupa:

Antiemetika og antinauseants,

Područje terapije:

Vomiting; Nausea; Cancer

Terapijske indikacije:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Proizvod sažetak:

Revision: 3

Status autorizacije:

Trukket tilbage

Datum autorizacije:

2017-04-19

Uputa o lijeku

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 02-03-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 02-03-2020
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 02-03-2020
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog hrvatski 02-03-2020

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata