Varuby

Země: Evropská unie

Jazyk: dánština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

rolapitant

Dostupné s:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC kód:

A04AD

INN (Mezinárodní Name):

rolapitant

Terapeutické skupiny:

Antiemetika og antinauseants,

Terapeutické oblasti:

Vomiting; Nausea; Cancer

Terapeutické indikace:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Přehled produktů:

Revision: 3

Stav Autorizace:

Trukket tilbage

Datum autorizace:

2017-04-19

Informace pro uživatele

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele bulharština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu bulharština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení bulharština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 02-03-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 02-03-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 02-03-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 02-03-2020

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů