Varuby

País: União Europeia

Língua: dinamarquês

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

rolapitant

Disponível em:

TESARO Bio Netherlands B.V.

Código ATC:

A04AD

DCI (Denominação Comum Internacional):

rolapitant

Grupo terapêutico:

Antiemetika og antinauseants,

Área terapêutica:

Vomiting; Nausea; Cancer

Indicações terapêuticas:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Resumo do produto:

Revision: 3

Status de autorização:

Trukket tilbage

Data de autorização:

2017-04-19

Folheto informativo - Bula

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula búlgaro 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas búlgaro 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas espanhol 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas tcheco 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas alemão 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas estoniano 02-03-2020
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas grego 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas inglês 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas francês 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas italiano 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas letão 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas lituano 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas húngaro 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas maltês 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas holandês 02-03-2020
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas polonês 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas português 02-03-2020
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas romeno 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas eslovaco 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas esloveno 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas finlandês 02-03-2020
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas sueco 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas norueguês 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas islandês 02-03-2020
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 02-03-2020
Características técnicas Características técnicas croata 02-03-2020

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos