Varuby

Country: Unjoni Ewropea

Lingwa: Daniż

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

rolapitant

Disponibbli minn:

TESARO Bio Netherlands B.V.

Kodiċi ATC:

A04AD

INN (Isem Internazzjonali):

rolapitant

Grupp terapewtiku:

Antiemetika og antinauseants,

Żona terapewtika:

Vomiting; Nausea; Cancer

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 3

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

Trukket tilbage

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2017-04-19

Fuljett ta 'informazzjoni

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Bulgaru 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Bulgaru 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 02-03-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 02-03-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 02-03-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 02-03-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 02-03-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 02-03-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 02-03-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 02-03-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 02-03-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 02-03-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 02-03-2020

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti