Varuby

Country: Եվրոպական Միություն

language: դանիերեն

source: EMA (European Medicines Agency)

buyitnow

PIL PIL (PIL)
02-03-2020
SPC SPC (SPC)
02-03-2020
PAR PAR (PAR)
02-03-2020

active_ingredient:

rolapitant

MAH:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC_code:

A04AD

INN:

rolapitant

therapeutic_group:

Antiemetika og antinauseants,

therapeutic_area:

Vomiting; Nausea; Cancer

therapeutic_indication:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

leaflet_short:

Revision: 3

authorization_status:

Trukket tilbage

authorization_date:

2017-04-19

PIL

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                read_full_document
                
              

SPC

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

PIL PIL բուլղարերեն 02-03-2020
SPC SPC բուլղարերեն 02-03-2020
PAR PAR բուլղարերեն 02-03-2020
PIL PIL իսպաներեն 02-03-2020
SPC SPC իսպաներեն 02-03-2020
PAR PAR իսպաներեն 02-03-2020
PIL PIL չեխերեն 02-03-2020
SPC SPC չեխերեն 02-03-2020
PAR PAR չեխերեն 02-03-2020
PIL PIL գերմաներեն 02-03-2020
SPC SPC գերմաներեն 02-03-2020
PAR PAR գերմաներեն 02-03-2020
PIL PIL էստոներեն 02-03-2020
SPC SPC էստոներեն 02-03-2020
PAR PAR էստոներեն 02-03-2020
PIL PIL հունարեն 02-03-2020
SPC SPC հունարեն 02-03-2020
PAR PAR հունարեն 02-03-2020
PIL PIL անգլերեն 02-03-2020
SPC SPC անգլերեն 02-03-2020
PAR PAR անգլերեն 02-03-2020
PIL PIL ֆրանսերեն 02-03-2020
SPC SPC ֆրանսերեն 02-03-2020
PAR PAR ֆրանսերեն 02-03-2020
PIL PIL իտալերեն 02-03-2020
SPC SPC իտալերեն 02-03-2020
PAR PAR իտալերեն 02-03-2020
PIL PIL լատվիերեն 02-03-2020
SPC SPC լատվիերեն 02-03-2020
PAR PAR լատվիերեն 02-03-2020
PIL PIL լիտվերեն 02-03-2020
SPC SPC լիտվերեն 02-03-2020
PAR PAR լիտվերեն 02-03-2020
PIL PIL հունգարերեն 02-03-2020
SPC SPC հունգարերեն 02-03-2020
PAR PAR հունգարերեն 02-03-2020
PIL PIL մալթերեն 02-03-2020
SPC SPC մալթերեն 02-03-2020
PAR PAR մալթերեն 02-03-2020
PIL PIL հոլանդերեն 02-03-2020
SPC SPC հոլանդերեն 02-03-2020
PAR PAR հոլանդերեն 02-03-2020
PIL PIL լեհերեն 02-03-2020
SPC SPC լեհերեն 02-03-2020
PAR PAR լեհերեն 02-03-2020
PIL PIL պորտուգալերեն 02-03-2020
SPC SPC պորտուգալերեն 02-03-2020
PAR PAR պորտուգալերեն 02-03-2020
PIL PIL ռումիներեն 02-03-2020
SPC SPC ռումիներեն 02-03-2020
PAR PAR ռումիներեն 02-03-2020
PIL PIL սլովակերեն 02-03-2020
SPC SPC սլովակերեն 02-03-2020
PAR PAR սլովակերեն 02-03-2020
PIL PIL սլովեներեն 02-03-2020
SPC SPC սլովեներեն 02-03-2020
PAR PAR սլովեներեն 02-03-2020
PIL PIL ֆիններեն 02-03-2020
SPC SPC ֆիններեն 02-03-2020
PAR PAR ֆիններեն 02-03-2020
PIL PIL շվեդերեն 02-03-2020
SPC SPC շվեդերեն 02-03-2020
PAR PAR շվեդերեն 02-03-2020
PIL PIL Նորվեգերեն 02-03-2020
SPC SPC Նորվեգերեն 02-03-2020
PIL PIL իսլանդերեն 02-03-2020
SPC SPC իսլանդերեն 02-03-2020
PIL PIL խորվաթերեն 02-03-2020
SPC SPC խորվաթերեն 02-03-2020
PAR PAR խորվաթերեն 02-03-2020

view_documents_history