Varuby

Maa: Euroopan unioni

Kieli: tanska

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
02-03-2020

Aktiivinen ainesosa:

rolapitant

Saatavilla:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC-koodi:

A04AD

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

rolapitant

Terapeuttinen ryhmä:

Antiemetika og antinauseants,

Terapeuttinen alue:

Vomiting; Nausea; Cancer

Käyttöaiheet:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 3

Valtuutuksen tilan:

Trukket tilbage

Valtuutus päivämäärä:

2017-04-19

Pakkausseloste

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 02-03-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 02-03-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 02-03-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 02-03-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 02-03-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 02-03-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 02-03-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 02-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 02-03-2020

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia