Varuby

Land: Europese Unie

Taal: Deens

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Bijsluiter Bijsluiter (PIL)
02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken (SPC)
02-03-2020

Werkstoffen:

rolapitant

Beschikbaar vanaf:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC-code:

A04AD

INN (Algemene Internationale Benaming):

rolapitant

Therapeutische categorie:

Antiemetika og antinauseants,

Therapeutisch gebied:

Vomiting; Nausea; Cancer

therapeutische indicaties:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Product samenvatting:

Revision: 3

Autorisatie-status:

Trukket tilbage

Autorisatie datum:

2017-04-19

Bijsluiter

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Bulgaars 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Bulgaars 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Bulgaars 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Spaans 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Duits 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Duits 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Engels 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Engels 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Frans 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Frans 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Pools 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Pools 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Fins 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Fins 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Noors 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Noors 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 02-03-2020
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 02-03-2020
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 02-03-2020
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Kroatisch 02-03-2020

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten