Varuby

Land: Europeiska unionen

Språk: danska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
02-03-2020

Aktiva substanser:

rolapitant

Tillgänglig från:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC-kod:

A04AD

INN (International namn):

rolapitant

Terapeutisk grupp:

Antiemetika og antinauseants,

Terapiområde:

Vomiting; Nausea; Cancer

Terapeutiska indikationer:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Produktsammanfattning:

Revision: 3

Bemyndigande status:

Trukket tilbage

Tillstånd datum:

2017-04-19

Bipacksedel

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel bulgariska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper bulgariska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport bulgariska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel spanska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel tyska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel estniska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel engelska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel franska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel italienska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel polska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel finska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel svenska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel norska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel isländska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 02-03-2020
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 02-03-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 02-03-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 02-03-2020

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik