Om oss

Vad är myHealthbox

myHealthbox är den största, oberoende källa för digitala vården information som ger fritt tillgängliga, pålitliga uppgifter för både konsumenter och näringsidkare. myHealthbox ger företagen en unik plattform för enkel och interaktiv delning av hälsovårdsinformation oavsett enhet eller geografi.

Med anledning av internetanvändare till över 3 miljarder och 175 miljoner Google-sökningar per dag för hälsorelaterad information, är efterfrågan på digitala, tillgänglig och tillförlitlig information om hälsoprodukter större än någonsin. Vi erbjuder en enkel lösning för att täcka efterfrågan på enkla och information av hög kvalitet från konsument- och vårdpersonal, och för de företag som vill samarbeta med dem.

Vår sökmotor erbjuder digitala informationsbroschyrer för ett stort urval av hälsorelaterade produkter som spänner från traditionella Pharma läkemedel over-the-counter och alternativa terapier, medicintekniska produkter, krämer och kosttillskott, veterinära och växtprodukter. Med redan över 2 miljoner broschyrer som finns tillgängliga på 35 språk myHealthbox snabbt utvidga sin täckning och användare bas.

Våra partners

ECHAlliance European Connected Health Alliance

ECHAlliance

Den europeiska Connected Health Alliance levererar ledarskap för utveckling av Connected och mHealth-marknader och praxis i hela Europa. Den ECHAlliance och myHealthbox arbeta tillsammans på en strategisk nivå för att främja anslutna hälsoinitiativ.

WIS Acreditación de webs de interés sanitario

PortalesMedicos

Con este sello, el Comité Evaluador de PortalesMedicos.com, que ya supervisa el resto de las secciones de nuestro medio, distinguirá, entre todos aquellos que lo soliciten, a aquellos que puedan resultar de interés para la población general interesada por la Salud o para los profesionales sanitarios.

AIPIA Active & Intelligent Packaging Association

AIPIA

AIPIA mission is to promote the commercial applications of Active & Intelligent Packaging solutions. AIPIA believes that implementation of new technologies in packaging is key to growth, secures protection, enhance efficiency, reduce waste and gain control in sales at end-user level.

Pharmatune Healthcare products eCommerce (Greece)

Pharmatune

Pharmatune is a platform, that uses a unique technology for real–time synchronisation with Pharmacies and their stock. Users will be able to find the pharmacies that stock their products along with real-time feedback on the availability of those products from anywhere, at anytime.

vresgiatro Medical network (Greece)

vresgiatro

Vresgiatro is the only online medical network in Greece providing holistic health solutions to both patients and doctors.Patients can find doctors and schedule their visits via the Vresgiatro platform.They are being offered a wide range of options based on the doctor specialty, equipment and proximity as well as on their medical insurance.

BugiardinoOnline A fast information leaflets search engine

BugiardinoOnline.com

A fast search engine for patient information leaflets (PILs) and Summary of Product Characteristics (RCP) documents for all pharmaceutical products available in Italy. This service uses our web API to provide search and document view capabilities.

Cardiotool Cardiology portal

Cardiotool.net

An healthcare portal for patients and professionals about cardiology. CardioTool is a unique project with the goal of becoming a daily working tool for every GP, it offers the ability to quickly find in a single site all the information needed to solve the problems of clinical practice CV, even during a visit with the patient.

PIF Online Patient Information Forum

pifonline.org.uk

The Patient Information Forum (PIF) - www.pifonline.org.uk - is a not-for-profit, membership organisation and network for people working in, and involved with, healthcare information and support. We are committed to improving the healthcare experience for patients and the public by helping individuals and organisations to deliver high-quality, evidence-based, accessible information and support, so that everyone can understand their care, and make informed decisions about their health and wellbeing choice.

Fondazione Rava Fondazione Rava

www.nph-italia.org

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Rappresenta in Italia NPH (Nuestros Pequenos Hermanos) presente dal 1954 in 9 paesi dell’America Latina con Case famiglia e ospedali e ad Haiti in particolare, da oltre 30 anni, con 2 Case in cui vivono 600 bambini, 3 ospedali, 2 centri per bambini disabili, 35 scuole. La Fondazione rappresenta inoltre in Italia la Fondazione St. Luc di Haiti. In Italia aiuta invece nelle emergenze quali la lotta contro l’abbandono neonatale, l’aiuto ai bambini in povertà sanitaria e la consegna di scuole per i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto (6 già consegnate e due in fase di realizzazione).

Certifications

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here.