LeukoScan

Land: Europeiska unionen

Språk: bulgariska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
09-02-2018
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
09-02-2018

Aktiva substanser:

сулезомаб

Tillgänglig från:

Immunomedics GmbH

ATC-kod:

VO4D

INN (International namn):

sulesomab

Terapeutisk grupp:

Диагностични агенти

Terapiområde:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Terapeutiska indikationer:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Produktsammanfattning:

Revision: 7

Bemyndigande status:

Отменено

Tillstånd datum:

1997-02-14

Bipacksedel

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel spanska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel danska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper danska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport danska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel tyska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel estniska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel engelska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel franska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel italienska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel polska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel finska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel svenska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 09-02-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel norska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel isländska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 09-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 09-02-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 09-02-2018

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik