LeukoScan

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: בולגרית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

сулезомаб

זמין מ:

Immunomedics GmbH

קוד ATC:

VO4D

INN (שם בינלאומי):

sulesomab

קבוצה תרפויטית:

Диагностични агенти

איזור תרפויטי:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

סממני תרפויטית:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

leaflet_short:

Revision: 7

מצב אישור:

Отменено

תאריך אישור:

1997-02-14

עלון מידע

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע ספרדית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע דנית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר דנית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה דנית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע גרמנית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע אסטונית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע יוונית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע אנגלית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע צרפתית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע איטלקית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע לטבית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע ליטאית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע הונגרית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע מלטית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע הולנדית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע פולנית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע רומנית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע סלובקית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע סלובנית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע פינית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע שוודית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 09-02-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע נורבגית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 09-02-2018
עלון מידע עלון מידע קרואטית 09-02-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 09-02-2018

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים