LeukoScan

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Πηγή: EMA (European Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:

сулезомаб

Διαθέσιμο από:

Immunomedics GmbH

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

VO4D

INN (Διεθνής Όνομα):

sulesomab

Θεραπευτική ομάδα:

Диагностични агенти

Θεραπευτική περιοχή:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Θεραπευτικές ενδείξεις:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Περίληψη προϊόντος:

Revision: 7

Καθεστώς αδειοδότησης:

Отменено

Ημερομηνία της άδειας:

1997-02-14

Φύλλο οδηγιών χρήσης

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αρχείο Π.Χ.Π.

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισπανικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισπανικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Τσεχικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Τσεχικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Δανικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Δανικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γερμανικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γερμανικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Εσθονικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Εσθονικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ελληνικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ελληνικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Αγγλικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Αγγλικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γαλλικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γαλλικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ιταλικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ιταλικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λετονικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λετονικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λιθουανικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λιθουανικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ουγγρικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ουγγρικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Μαλτεζικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Μαλτεζικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ολλανδικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ολλανδικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πολωνικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πολωνικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πορτογαλικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πορτογαλικά 09-02-2018
Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Πορτογαλικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ρουμανικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ρουμανικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβακικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβακικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβενικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβενικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Φινλανδικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Φινλανδικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σουηδικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σουηδικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Νορβηγικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Νορβηγικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισλανδικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισλανδικά 09-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Κροατικά 09-02-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Κροατικά 09-02-2018

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων