LeukoScan

Nazione: Unione Europea

Lingua: bulgaro

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Compra

Foglio illustrativo Foglio illustrativo (PIL)
09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica (SPC)
09-02-2018

Principio attivo:

сулезомаб

Commercializzato da:

Immunomedics GmbH

Codice ATC:

VO4D

INN (Nome Internazionale):

sulesomab

Gruppo terapeutico:

Диагностични агенти

Area terapeutica:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Indicazioni terapeutiche:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Dettagli prodotto:

Revision: 7

Stato dell'autorizzazione:

Отменено

Data dell'autorizzazione:

1997-02-14

Foglio illustrativo

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 09-02-2018
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo danese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica danese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 09-02-2018
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 09-02-2018
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 09-02-2018
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 09-02-2018
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 09-02-2018
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 09-02-2018
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 09-02-2018
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 09-02-2018
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 09-02-2018
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 09-02-2018

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti