LeukoScan

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Selebaran informasi Selebaran informasi (PIL)
09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk (SPC)
09-02-2018

Bahan aktif:

сулезомаб

Tersedia dari:

Immunomedics GmbH

Kode ATC:

VO4D

INN (Nama Internasional):

sulesomab

Kelompok Terapi:

Диагностични агенти

Area terapi:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Indikasi Terapi:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Ringkasan produk:

Revision: 7

Status otorisasi:

Отменено

Tanggal Otorisasi:

1997-02-14

Selebaran informasi

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 09-02-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 09-02-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 09-02-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 09-02-2018

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen