LeukoScan

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

сулезомаб

Beszerezhető a:

Immunomedics GmbH

ATC-kód:

VO4D

INN (nemzetközi neve):

sulesomab

Terápiás csoport:

Диагностични агенти

Terápiás terület:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Terápiás javallatok:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Termék összefoglaló:

Revision: 7

Engedélyezési státusz:

Отменено

Engedély dátuma:

1997-02-14

Betegtájékoztató

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők német 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 09-02-2018
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők román 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 09-02-2018
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 09-02-2018
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 09-02-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 09-02-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 09-02-2018

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése