LeukoScan

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

сулезомаб

Dostępny od:

Immunomedics GmbH

Kod ATC:

VO4D

INN (International Nazwa):

sulesomab

Grupa terapeutyczna:

Диагностични агенти

Dziedzina terapeutyczna:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Wskazania:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Podsumowanie produktu:

Revision: 7

Status autoryzacji:

Отменено

Data autoryzacji:

1997-02-14

Ulotka dla pacjenta

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 09-02-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 09-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 09-02-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 09-02-2018

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów