LeukoScan

Страна: Європейський Союз

мова: болгарська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

сулезомаб

Доступна з:

Immunomedics GmbH

Код атс:

VO4D

ІПН (Міжнародна Ім'я):

sulesomab

Терапевтична група:

Диагностични агенти

Терапевтична области:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Терапевтичні свідчення:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Огляд продуктів:

Revision: 7

Статус Авторизація:

Отменено

Дата Авторизація:

1997-02-14

інформаційний буклет

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет данська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 09-02-2018
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 09-02-2018
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 09-02-2018
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 09-02-2018
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 09-02-2018

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів