LeukoScan

Country: Եվրոպական Միություն

language: բուլղարերեն

source: EMA (European Medicines Agency)

buyitnow

download PIL (PIL)
09-02-2018
download SPC (SPC)
09-02-2018
download PAR (PAR)
09-02-2018

active_ingredient:

сулезомаб

MAH:

Immunomedics GmbH

ATC_code:

VO4D

INN:

sulesomab

therapeutic_group:

Диагностични агенти

therapeutic_area:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

therapeutic_indication:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

leaflet_short:

Revision: 7

authorization_status:

Отменено

authorization_date:

1997-02-14

PIL

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                read_full_document
                
              

SPC

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

PIL PIL իսպաներեն 09-02-2018
SPC SPC իսպաներեն 09-02-2018
PAR PAR իսպաներեն 09-02-2018
PIL PIL չեխերեն 09-02-2018
SPC SPC չեխերեն 09-02-2018
PAR PAR չեխերեն 09-02-2018
PIL PIL դանիերեն 09-02-2018
SPC SPC դանիերեն 09-02-2018
PAR PAR դանիերեն 09-02-2018
PIL PIL գերմաներեն 09-02-2018
SPC SPC գերմաներեն 09-02-2018
PAR PAR գերմաներեն 09-02-2018
PIL PIL էստոներեն 09-02-2018
SPC SPC էստոներեն 09-02-2018
PAR PAR էստոներեն 09-02-2018
PIL PIL հունարեն 09-02-2018
SPC SPC հունարեն 09-02-2018
PAR PAR հունարեն 09-02-2018
PIL PIL անգլերեն 09-02-2018
SPC SPC անգլերեն 09-02-2018
PAR PAR անգլերեն 09-02-2018
PIL PIL ֆրանսերեն 09-02-2018
SPC SPC ֆրանսերեն 09-02-2018
PAR PAR ֆրանսերեն 09-02-2018
PIL PIL իտալերեն 09-02-2018
SPC SPC իտալերեն 09-02-2018
PAR PAR իտալերեն 09-02-2018
PIL PIL լատվիերեն 09-02-2018
SPC SPC լատվիերեն 09-02-2018
PAR PAR լատվիերեն 09-02-2018
PIL PIL լիտվերեն 09-02-2018
SPC SPC լիտվերեն 09-02-2018
PAR PAR լիտվերեն 09-02-2018
PIL PIL հունգարերեն 09-02-2018
SPC SPC հունգարերեն 09-02-2018
PAR PAR հունգարերեն 09-02-2018
PIL PIL մալթերեն 09-02-2018
SPC SPC մալթերեն 09-02-2018
PAR PAR մալթերեն 09-02-2018
PIL PIL հոլանդերեն 09-02-2018
SPC SPC հոլանդերեն 09-02-2018
PAR PAR հոլանդերեն 09-02-2018
PIL PIL լեհերեն 09-02-2018
SPC SPC լեհերեն 09-02-2018
PAR PAR լեհերեն 09-02-2018
PIL PIL պորտուգալերեն 09-02-2018
SPC SPC պորտուգալերեն 09-02-2018
PAR PAR պորտուգալերեն 09-02-2018
PIL PIL ռումիներեն 09-02-2018
SPC SPC ռումիներեն 09-02-2018
PAR PAR ռումիներեն 09-02-2018
PIL PIL սլովակերեն 09-02-2018
SPC SPC սլովակերեն 09-02-2018
PAR PAR սլովակերեն 09-02-2018
PIL PIL սլովեներեն 09-02-2018
SPC SPC սլովեներեն 09-02-2018
PAR PAR սլովեներեն 09-02-2018
PIL PIL ֆիններեն 09-02-2018
SPC SPC ֆիններեն 09-02-2018
PAR PAR ֆիններեն 09-02-2018
PIL PIL շվեդերեն 09-02-2018
SPC SPC շվեդերեն 09-02-2018
PAR PAR շվեդերեն 09-02-2018
PIL PIL Նորվեգերեն 09-02-2018
SPC SPC Նորվեգերեն 09-02-2018
PIL PIL իսլանդերեն 09-02-2018
SPC SPC իսլանդերեն 09-02-2018
PIL PIL խորվաթերեն 09-02-2018
SPC SPC խորվաթերեն 09-02-2018

view_documents_history