LeukoScan

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
09-02-2018
Download Ciri produk (SPC)
09-02-2018
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
09-02-2018

Bahan aktif:

сулезомаб

Boleh didapati daripada:

Immunomedics GmbH

Kod ATC:

VO4D

INN (Nama Antarabangsa):

sulesomab

Kumpulan terapeutik:

Диагностични агенти

Kawasan terapeutik:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Tanda-tanda terapeutik:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Ringkasan produk:

Revision: 7

Status kebenaran:

Отменено

Tarikh kebenaran:

1997-02-14

Risalah maklumat

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Czech 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Denmark 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Jerman 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Estonia 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Greek 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Inggeris 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Perancis 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Itali 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Latvia 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Lithuania 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Hungary 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Malta 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Belanda 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Poland 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Portugis 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Romania 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Slovak 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Slovenia 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Finland 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Sweden 09-02-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Norway 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Iceland 09-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 09-02-2018
Ciri produk Ciri produk Croat 09-02-2018

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen