LeukoScan

Country: Unjoni Ewropea

Lingwa: Bulgaru

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

сулезомаб

Disponibbli minn:

Immunomedics GmbH

Kodiċi ATC:

VO4D

INN (Isem Internazzjonali):

sulesomab

Grupp terapewtiku:

Диагностични агенти

Żona terapewtika:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 7

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

Отменено

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

1997-02-14

Fuljett ta 'informazzjoni

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 09-02-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 09-02-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 09-02-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 09-02-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 09-02-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 09-02-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 09-02-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 09-02-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 09-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 09-02-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 09-02-2018

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti