LeukoScan

Država: Europska Unija

Jezik: bugarski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
09-02-2018

Aktivni sastojci:

сулезомаб

Dostupno od:

Immunomedics GmbH

ATC koda:

VO4D

INN (International ime):

sulesomab

Terapijska grupa:

Диагностични агенти

Područje terapije:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Terapijske indikacije:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Proizvod sažetak:

Revision: 7

Status autorizacije:

Отменено

Datum autorizacije:

1997-02-14

Uputa o lijeku

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku danski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka danski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog danski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 09-02-2018
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 09-02-2018
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 09-02-2018
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 09-02-2018

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata