LeukoScan

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
09-02-2018
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
09-02-2018

有効成分:

сулезомаб

から入手可能:

Immunomedics GmbH

ATCコード:

VO4D

INN(国際名):

sulesomab

治療群:

Диагностични агенти

治療領域:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

適応症:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

製品概要:

Revision: 7

認証ステータス:

Отменено

承認日:

1997-02-14

情報リーフレット

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 英語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 09-02-2018
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 09-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 09-02-2018
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 09-02-2018

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する