LeukoScan

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

сулезомаб

Disponível em:

Immunomedics GmbH

Código ATC:

VO4D

DCI (Denominação Comum Internacional):

sulesomab

Grupo terapêutico:

Диагностични агенти

Área terapêutica:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Indicações terapêuticas:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Resumo do produto:

Revision: 7

Status de autorização:

Отменено

Data de autorização:

1997-02-14

Folheto informativo - Bula

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas espanhol 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas tcheco 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 09-02-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas alemão 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas estoniano 09-02-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas grego 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas inglês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas francês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas italiano 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas letão 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas lituano 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas húngaro 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas maltês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas holandês 09-02-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas polonês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas português 09-02-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas romeno 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas eslovaco 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas esloveno 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas finlandês 09-02-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas sueco 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas norueguês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas islandês 09-02-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 09-02-2018
Características técnicas Características técnicas croata 09-02-2018

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos