LeukoScan

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: البلغارية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

сулезомаб

متاح من:

Immunomedics GmbH

ATC رمز:

VO4D

INN (الاسم الدولي):

sulesomab

المجموعة العلاجية:

Диагностични агенти

المجال العلاجي:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

الخصائص العلاجية:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

ملخص المنتج:

Revision: 7

الوضع إذن:

Отменено

تاريخ الترخيص:

1997-02-14

نشرة المعلومات

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الدانماركية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الدانماركية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الدانماركية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 09-02-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 09-02-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 09-02-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 09-02-2018

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات