LeukoScan

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
09-02-2018

Aktiivinen ainesosa:

сулезомаб

Saatavilla:

Immunomedics GmbH

ATC-koodi:

VO4D

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

sulesomab

Terapeuttinen ryhmä:

Диагностични агенти

Terapeuttinen alue:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Käyttöaiheet:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 7

Valtuutuksen tilan:

Отменено

Valtuutus päivämäärä:

1997-02-14

Pakkausseloste

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 09-02-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 09-02-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 09-02-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 09-02-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 09-02-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 09-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 09-02-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 09-02-2018

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia