LeukoScan

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

сулезомаб

Доступна с:

Immunomedics GmbH

код АТС:

VO4D

ИНН (Международная Имя):

sulesomab

Терапевтическая группа:

Диагностични агенти

Терапевтические области:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Терапевтические показания :

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Обзор продуктов:

Revision: 7

Статус Авторизация:

Отменено

Дата Авторизация:

1997-02-14

тонкая брошюра

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 09-02-2018
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 09-02-2018
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 09-02-2018
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 09-02-2018
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 09-02-2018
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 09-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 09-02-2018
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 09-02-2018

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов