LeukoScan

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

сулезомаб

Pieejams no:

Immunomedics GmbH

ATĶ kods:

VO4D

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

sulesomab

Ārstniecības grupa:

Диагностични агенти

Ārstniecības joma:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Ārstēšanas norādes:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Produktu pārskats:

Revision: 7

Autorizācija statuss:

Отменено

Autorizācija datums:

1997-02-14

Lietošanas instrukcija

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 09-02-2018
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 09-02-2018
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 09-02-2018
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 09-02-2018
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 09-02-2018
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 09-02-2018
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 09-02-2018
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 09-02-2018
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 09-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 09-02-2018
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 09-02-2018

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi