LeukoScan

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

сулезомаб

Dostupné z:

Immunomedics GmbH

ATC kód:

VO4D

INN (Medzinárodný Name):

sulesomab

Terapeutické skupiny:

Диагностични агенти

Terapeutické oblasti:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Terapeutické indikácie:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

Отменено

Dátum Autorizácia:

1997-02-14

Príbalový leták

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-02-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-02-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-02-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov