LeukoScan

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: bulgarų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

сулезомаб

Prieinama:

Immunomedics GmbH

ATC kodas:

VO4D

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

sulesomab

Farmakoterapinė grupė:

Диагностични агенти

Gydymo sritis:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Terapinės indikacijos:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Produkto santrauka:

Revision: 7

Autorizacija statusas:

Отменено

Leidimo data:

1997-02-14

Pakuotės lapelis

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės čekų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės danų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 09-02-2018
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės estų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės graikų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės anglų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 09-02-2018
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės italų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės latvių 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 09-02-2018
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės olandų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 09-02-2018
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės suomių 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės švedų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės islandų 09-02-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 09-02-2018
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 09-02-2018

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją