LeukoScan

Land: Den europeiske union

Språk: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Kjøp det nå

Last ned Preparatomtale (SPC)
09-02-2018

Aktiv ingrediens:

сулезомаб

Tilgjengelig fra:

Immunomedics GmbH

ATC-kode:

VO4D

INN (International Name):

sulesomab

Terapeutisk gruppe:

Диагностични агенти

Terapeutisk område:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Indikasjoner:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Produkt oppsummering:

Revision: 7

Autorisasjon status:

Отменено

Autorisasjon dato:

1997-02-14

Informasjon til brukeren

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale spansk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren dansk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale dansk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport dansk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale tysk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale estisk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale gresk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale fransk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale polsk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale finsk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale svensk 09-02-2018
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale norsk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 09-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 09-02-2018
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 09-02-2018

Søk varsler relatert til dette produktet

Vis dokumenthistorikk