LeukoScan

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

сулезомаб

Mevcut itibaren:

Immunomedics GmbH

ATC kodu:

VO4D

INN (International Adı):

sulesomab

Terapötik grubu:

Диагностични агенти

Terapötik alanı:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Terapötik endikasyonlar:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Ürün özeti:

Revision: 7

Yetkilendirme durumu:

Отменено

Yetkilendirme tarihi:

1997-02-14

Bilgilendirme broşürü

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 09-02-2018
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 09-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 09-02-2018
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 09-02-2018

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin