LeukoScan

País: Unió Europea

Idioma: búlgar

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

сулезомаб

Disponible des:

Immunomedics GmbH

Codi ATC:

VO4D

Designació comuna internacional (DCI):

sulesomab

Grupo terapéutico:

Диагностични агенти

Área terapéutica:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

indicaciones terapéuticas:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Resumen del producto:

Revision: 7

Estat d'Autorització:

Отменено

Data d'autorització:

1997-02-14

Informació per a l'usuari

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari danès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica danès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública danès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 09-02-2018
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 09-02-2018
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 09-02-2018
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 09-02-2018

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents