LeukoScan

Country: Evrópusambandið

Tungumál: búlgarska

Heimild: EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Vara einkenni Vara einkenni (SPC)
09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla (PAR)
09-02-2018

Virkt innihaldsefni:

сулезомаб

Fáanlegur frá:

Immunomedics GmbH

ATC númer:

VO4D

INN (Alþjóðlegt nafn):

sulesomab

Meðferðarhópur:

Диагностични агенти

Lækningarsvæði:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Ábendingar:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Vörulýsing:

Revision: 7

Leyfisstaða:

Отменено

Leyfisdagur:

1997-02-14

Upplýsingar fylgiseðill

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Vara einkenni

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill spænska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni spænska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla spænska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill tékkneska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni tékkneska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla tékkneska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill danska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni danska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla danska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill þýska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni þýska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla þýska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill eistneska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni eistneska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla eistneska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill gríska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni gríska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla gríska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill enska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni enska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla enska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill franska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni franska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla franska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ítalska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni ítalska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ítalska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill lettneska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni lettneska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla lettneska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill litháíska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni litháíska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla litháíska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ungverska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni ungverska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ungverska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill maltneska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni maltneska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla maltneska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill hollenska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni hollenska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla hollenska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill pólska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni pólska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla pólska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill portúgalska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni portúgalska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla portúgalska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill rúmenska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni rúmenska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla rúmenska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvakíska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni slóvakíska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvakíska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvenska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni slóvenska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvenska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill finnska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni finnska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla finnska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill sænska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni sænska 09-02-2018
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla sænska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill norska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni norska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill íslenska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni íslenska 09-02-2018
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill króatíska 09-02-2018
Vara einkenni Vara einkenni króatíska 09-02-2018

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu