LeukoScan

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Bijsluiter Bijsluiter (PIL)
09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken (SPC)
09-02-2018

Werkstoffen:

сулезомаб

Beschikbaar vanaf:

Immunomedics GmbH

ATC-code:

VO4D

INN (Algemene Internationale Benaming):

sulesomab

Therapeutische categorie:

Диагностични агенти

Therapeutisch gebied:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

therapeutische indicaties:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Product samenvatting:

Revision: 7

Autorisatie-status:

Отменено

Autorisatie datum:

1997-02-14

Bijsluiter

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Deens 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Deens 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Duits 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Duits 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Engels 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Engels 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Frans 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Frans 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Pools 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Pools 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Fins 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Fins 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 09-02-2018
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Noors 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Noors 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 09-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 09-02-2018
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 09-02-2018

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten