LeukoScan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

сулезомаб

Предлага се от:

Immunomedics GmbH

АТС код:

VO4D

INN (Международно Name):

sulesomab

Терапевтична група:

Диагностични агенти

Терапевтична област:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1997-02-14

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-02-2018
Листовка Листовка чешки 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-02-2018
Листовка Листовка датски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-02-2018
Листовка Листовка немски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-02-2018
Листовка Листовка естонски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-02-2018
Листовка Листовка гръцки 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-02-2018
Листовка Листовка английски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-02-2018
Листовка Листовка френски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-02-2018
Листовка Листовка италиански 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-02-2018
Листовка Листовка латвийски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-02-2018
Листовка Листовка литовски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-02-2018
Листовка Листовка унгарски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-02-2018
Листовка Листовка малтийски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-02-2018
Листовка Листовка полски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-02-2018
Листовка Листовка португалски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-02-2018
Листовка Листовка румънски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-02-2018
Листовка Листовка словашки 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-02-2018
Листовка Листовка словенски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-02-2018
Листовка Листовка фински 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-02-2018
Листовка Листовка шведски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-02-2018
Листовка Листовка норвежки 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-02-2018
Листовка Листовка исландски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-02-2018
Листовка Листовка хърватски 09-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите