LeukoScan

Država: Evropska unija

Jezik: bolgarščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni (PAR)
09-02-2018

Aktivna sestavina:

сулезомаб

Dostopno od:

Immunomedics GmbH

Koda artikla:

VO4D

INN (mednarodno ime):

sulesomab

Terapevtska skupina:

Диагностични агенти

Terapevtsko območje:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Terapevtske indikacije:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Povzetek izdelek:

Revision: 7

Status dovoljenje:

Отменено

Datum dovoljenje:

1997-02-14

Navodilo za uporabo

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo danščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka danščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni danščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 09-02-2018
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 09-02-2018
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 09-02-2018
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 09-02-2018

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov