אודותינו

מהו myHealthbox

myHealthbox הוא המקור הגדול ביותר, עצמאית, של מידע רפואי דיגיטלי, אספקת נתונים זמינה בחופשיות, אמין עבור הצרכנים והן אנשי מקצוע. myHealthbox מעניק לחברות פלטפורמה ייחודית לשיתוף פשוטה ואינטראקטיבית של מידע רפואי ללא תלות בהתקן או גיאוגרפיה.

עם עלייתו של משתמשי אינטרנט מעל 3 מיליארד ולאחר 175 מיליון חיפושים בגוגל לכל יום לקבלת מידע הקשורים לבריאות, הדרישה למידע דיגיטלי, נגיש ואמין על מוצרי בריאות גדול מתמיד. אנו מספקים פתרון פשוט לכסות את הדרישה למידע פשוט ואיכותי לצרכן, אנשי מקצוע בתחום בריאות, לחברות אלה שרצו לבצע איתם.

מנוע החיפוש שלנו מספק מידע דיגיטלי פליירים עבור מבחר גדול של מוצרים הקשורים לבריאות ועד פרמה מסורתי תרופות ללא מרשם ואלטרנטיבית טיפולים, מכשירים רפואיים, קרמים אקטואלי, תוספי תזונה, מוצרים וטרינריים וצמחים. עם כבר מעל 2 מיליון עלונים הזמינות ב- 35 שפות myHealthbox מתרחבת במהירות שלה כיסוי ומשתמשים הבסיס.

השותפים שלנו

ECHAlliance European Connected Health Alliance

ECHAlliance

הברית הבריאות האירופי מחובר מספק מנהיגות לפיתוח מחובר, שווקים mHealth ותרגול ברחבי אירופה. ECHAlliance ואת myHealthbox לעבוד ביחד ברמה אסטרטגית לקדם יזמות בריאות מחוברים.

WIS Acreditación de webs de interés sanitario

PortalesMedicos

Con este sello, el Comité Evaluador de PortalesMedicos.com, que ya supervisa el resto de las secciones de nuestro medio, distinguirá, entre todos aquellos que lo soliciten, a aquellos que puedan resultar de interés para la población general interesada por la Salud o para los profesionales sanitarios.

AIPIA Active & Intelligent Packaging Association

AIPIA

AIPIA mission is to promote the commercial applications of Active & Intelligent Packaging solutions. AIPIA believes that implementation of new technologies in packaging is key to growth, secures protection, enhance efficiency, reduce waste and gain control in sales at end-user level.

Pharmatune Healthcare products eCommerce (Greece)

Pharmatune

Pharmatune is a platform, that uses a unique technology for real–time synchronisation with Pharmacies and their stock. Users will be able to find the pharmacies that stock their products along with real-time feedback on the availability of those products from anywhere, at anytime.

vresgiatro Medical network (Greece)

vresgiatro

Vresgiatro is the only online medical network in Greece providing holistic health solutions to both patients and doctors.Patients can find doctors and schedule their visits via the Vresgiatro platform.They are being offered a wide range of options based on the doctor specialty, equipment and proximity as well as on their medical insurance.

BugiardinoOnline A fast information leaflets search engine

BugiardinoOnline.com

A fast search engine for patient information leaflets (PILs) and Summary of Product Characteristics (RCP) documents for all pharmaceutical products available in Italy. This service uses our web API to provide search and document view capabilities.

Cardiotool Cardiology portal

Cardiotool.net

An healthcare portal for patients and professionals about cardiology. CardioTool is a unique project with the goal of becoming a daily working tool for every GP, it offers the ability to quickly find in a single site all the information needed to solve the problems of clinical practice CV, even during a visit with the patient.

PIF Online Patient Information Forum

pifonline.org.uk

The Patient Information Forum (PIF) - www.pifonline.org.uk - is a not-for-profit, membership organisation and network for people working in, and involved with, healthcare information and support. We are committed to improving the healthcare experience for patients and the public by helping individuals and organisations to deliver high-quality, evidence-based, accessible information and support, so that everyone can understand their care, and make informed decisions about their health and wellbeing choice.

Fondazione Rava Fondazione Rava

www.nph-italia.org

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Rappresenta in Italia NPH (Nuestros Pequenos Hermanos) presente dal 1954 in 9 paesi dell’America Latina con Case famiglia e ospedali e ad Haiti in particolare, da oltre 30 anni, con 2 Case in cui vivono 600 bambini, 3 ospedali, 2 centri per bambini disabili, 35 scuole. La Fondazione rappresenta inoltre in Italia la Fondazione St. Luc di Haiti. In Italia aiuta invece nelle emergenze quali la lotta contro l’abbandono neonatale, l’aiuto ai bambini in povertà sanitaria e la consegna di scuole per i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto (6 già consegnate e due in fase di realizzazione).

Certifications

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here.