Palladia

Land: Europeiska unionen

Språk: bulgariska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
30-03-2021
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
30-03-2021

Aktiva substanser:

toceranib

Tillgänglig från:

Zoetis Belgium SA

ATC-kod:

QL01EX90

INN (International namn):

toceranib

Terapeutisk grupp:

Кучета

Terapiområde:

Антинеопластични средства

Terapeutiska indikationer:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Produktsammanfattning:

Revision: 10

Bemyndigande status:

упълномощен

Tillstånd datum:

2009-09-23

Bipacksedel

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel spanska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel danska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper danska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport danska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel tyska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel estniska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel engelska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel franska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel italienska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel polska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel finska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel svenska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 30-03-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 05-06-2013
Bipacksedel Bipacksedel norska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 30-03-2021
Bipacksedel Bipacksedel isländska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 30-03-2021
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 30-03-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 30-03-2021

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik