Palladia

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

Aktif bileşen:

toceranib

Mevcut itibaren:

Zoetis Belgium SA

ATC kodu:

QL01EX90

INN (International Adı):

toceranib

Terapötik grubu:

Кучета

Terapötik alanı:

Антинеопластични средства

Terapötik endikasyonlar:

Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип II (междинна степен) или -III (висок клас) при кучета.

Ürün özeti:

Revision: 10

Yetkilendirme durumu:

упълномощен

Yetkilendirme tarihi:

2009-09-23

Bilgilendirme broşürü

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
PALLADIA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
PALLADIA 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ИТАЛИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
toceranib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10 mg, 15 mg или
50
mg toceranib като активна субстанция.
Всяка таблетка съдържа lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica
colloidal anhydrous и crospovidone.
Palladia са кръгли таблетки с оцветена
филмирана обвивка, за да се сведе до
минимум риска от
излагане на външни фактори и да се
подпомогне правилното идентифициране
на
концентрацията:
Palladia 10 mg: синя
Palladia 15 mg: оранжева
Palladia 50 mg: червена
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на Patnaik II степен (средна
сте
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Palladia 10 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 15 mg филмирани таблетки за кучета
Palladia 50 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа
toceranib phosphate, еквивалентен на 10, 15 mg или 50
mg
toceranib
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Palladia 10 mg: Кръгли, сини таблетки
Palladia 15 mg: Кръгли, оранжеви таблетки
Palladia 50 mg: Кръгли, червени таблетки
Върху всяка таблетка е отбелязана
концентрацията от едната страна (10, 15
или 50), а обратната
страна е гладка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на Patnaik II степен (средна
степен) или III (висока степен),
рецидивиращи, кожни
мастно-клетъчни тумори, които не
подлежат на хирургично отстраняване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета или кучета,
предназначени за разплод.
Да не се използва при случаи на
свръхчувствителност към активната
с
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 30-03-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 05-06-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 30-03-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 30-03-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 30-03-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 30-03-2021

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin